San Antonio, Texas City Guide

San Antonio, Texas - Social Network Data

38
The average ZapScore for the 52,949 businesses in San Antonio is 38.
Within these San Antonio, Texas businesses, there are 62,518 social network presences represented.
Learn more about ZapScore.

Social Networks Used in San Antonio, Texas:

Facebook Logo
29,117
Twitter Logo
10,460
Instagram Logo
3,966
Pinterest Logo
3,331
Linkedin Logo
3,600
Snapchat Logo
22
YouTube Logo
6,548
Foursquare Logo
430
Yelp Logo
483
Google Plus Logo
4,534
Tumblr Logo
27

Browse San Antonio Businesses by Category: