San Antonio, Texas City Guide

San Antonio, Texas - Social Network Data

37
The average ZapScore for the 49,327 businesses in San Antonio is 37.
Within these San Antonio, Texas businesses, there are 57,185 social network presences represented.
Learn more about ZapScore.

Social Networks Used in San Antonio, Texas:

Facebook Logo
27,424
Twitter Logo
9,420
Instagram Logo
3,600
Pinterest Logo
2,943
Linkedin Logo
3,100
Snapchat Logo
22
YouTube Logo
5,817
Foursquare Logo
348
Yelp Logo
495
Google Plus Logo
3,992
Tumblr Logo
24

Browse San Antonio Businesses by Category: