Miami, Florida City Guide

Miami, Florida - Social Network Data

30
The average ZapScore for the 91,952 businesses in Miami is 30.
Within these Miami, Florida businesses, there are 80,908 social network presences represented.
Learn more about ZapScore.

Social Networks Used in Miami, Florida:

Facebook Logo
48,113
Twitter Logo
10,318
Instagram Logo
4,359
Pinterest Logo
3,163
Linkedin Logo
3,497
Snapchat Logo
62
YouTube Logo
5,830
Foursquare Logo
276
Yelp Logo
591
Google Plus Logo
4,673
Tumblr Logo
26

Browse Miami Businesses by Category: