Miami, Florida City Guide

Miami, Florida - Social Network Data

30
The average ZapScore for the 96,685 businesses in Miami is 30.
Within these Miami, Florida businesses, there are 85,800 social network presences represented.
Learn more about ZapScore.

Social Networks Used in Miami, Florida:

Facebook Logo
49,961
Twitter Logo
11,144
Instagram Logo
4,725
Pinterest Logo
3,483
Linkedin Logo
3,904
Snapchat Logo
62
YouTube Logo
6,356
Foursquare Logo
319
Yelp Logo
614
Google Plus Logo
5,206
Tumblr Logo
26

Browse Miami Businesses by Category: